https://petr-letocha.cz/wp-content/uploads/2022/02/Slib_poslancu_8._listopadu_2021-640x360.jpg

Poslanecká sněmovna

Poslanec

Celkový počet 5 671 preferenčních hlasů mě ve sněmovních volbách roku 2021 vynesl do poslanecké sněmovny, kam jsem se nakonec dostal ze třetího místa. Společně se mnou se do Sněmovny dostali dva kolegové a přátelé – pan poslanec Michael Rataj a paní poslankyně Michaela Šebelová, která se stala skokankou voleb. Jsem členem poslaneckého klubu STAN a také několika podvýborů a několika výborů a komisí, z nichž jedné předsedám. Konkrétní výčet a přehled mého působení naleznete v záložce „politická činnost – poslanecká sněmovna“.

Mise v poslanecké sněmovně

Vzhledem k regionu, ze kterého pocházím, se budu věnovat především tématu bezpečnosti. Ať už jde o IZS, kybernetiku či hybridní hrozby, jsem kompetentní se těmito tématy zabývat a přispět k větší bezpečnosti státu a hladšímu fungování bezpečnostních složek. Také mě zajímá bytová politika, a to jak ve vztahu ke Karviné, tak v celé České republice. Můj záběr je sice široký, ale udělám maximum pro to, aby žádná z „mých“ oblastí netrpěla nedostatečně pečlivou prací.

https://petr-letocha.cz/wp-content/uploads/2022/02/karvina-scaled-e1644981738818-640x360.jpg

Komunální politika

Zastupitel

V minulém volebním období (2018-2022) jsem získal mandát a působil jsem jako neuvolněný zastupitel města Karviné. Na kandidátce PirSTAN jsem se svou kolegyní Zuzanou Klusovou hájil zájmy města a občanů v opozici.

Mise v komunální politice

Karviná dlouhodobě trpí odlivem obyvatel. Jedná se o velmi palčivý problém, před kterým je třeba nezavírat oči a je nutné se mu postavit čelem. Proto také pracuji na transformačních projektech, které mohou pomoci Karviné získat atraktivitu a usnadnit život navrátivším a nově příchozím. Stejně tak ale nezapomínám na ty, kteří v Karviné, stejně jako já, žijí. Společně s kolegy jsem se zasloužil o snížení věku odchodu do hornického důchodu a nutného počtu odpracovaných směn, což osobně považuji za obrovský úspěch. Zároveň Karviná zoufale potřebuje rozumnou a udržitelnou bytovou politiku. Poté se můžeme pomalu začít bavit o sebevědomém a přitažlivém městě.

https://petr-letocha.cz/wp-content/uploads/2022/01/VOLBY-1242-Edit-1-640x360.jpg

O mně

O mně

Narodil jsem se v Českém Těšíně, ale srdcem jsem Karviňák. V Karviné jsem bydlel do svých 19 let, než jsem se odstěhoval za zkušenostmi a prací do Prahy. Po sedmi letech jsem se vrátil a od té doby zde opět žiju. Společně se svou manželkou vychováváme dvě dcery.

Úspěchy v komunálu

I z pozice opozičního zastupitele se mi podařilo prosadit podporu pro podnikatele v době koronavirové krize. Náš již tak velmi ohrožený region si nemohl další odliv podnikatelů dovolit, proto jsem velmi rád, že jim tato podpora pomohla přežít. Dále se mi pomocí petice povedlo snížit počet havířských směn nutných k získání hornického důchodu. Těší mě, že setkání se senátorem, výjezdy na ministerstva či obcházení lidí ve vlastním čase a za vlastní peníze nepřišlo vniveč a řada horníků může odejít do hornického důchodu i s nižším počtem směn.

Úspěchy v PS

Svými dvěma pozměňovacími návrhy ke státnímu rozpočtu jsem se zasloužil o finanční výpomoc pro lidi postižené válkou na Ukrajině.

Sociální sítě

Sociální sítě