Politická činnostCíle

Do Poslanecké sněmovny jsem šel s následujícími cíli:

1. Narovnání politické kultury.

Předchozí devastace morálky a znevažování vysokých úřadů, případně jejich zneužívání pro vlastní prospěch, se mi opravdu příčí. Sám proto chci vlastní měrou přispět k tomu, abychom se za chování, vyjadřování a vystupování a především činy našich politických představitelů nemuseli stydět.

2. Modernizace státní správy

Každý, kdo žije v Česku, se již někdy potýkal, nebo se dříve či později bude potýkat, se zbytečně zdlouhavým byrokratickým procesem. „Debyrokratizace“ a modernizace, v budoucnu pak celková digitalizace státní správy a umožnění provádění nejen úředních úkonů je důležitou prioroitou nejen pro mě, ale pro moderní a občanům přívětivý stát. Ruku v ruce s digitalizací a modernizací jde také efektivní management a orientace na občana, nikoli na proces.

3. Pomoc mému regionu

Pocházím z Karivné, což je město s pohnutým osudem. Tento osud více či méně sdílí také celý region. Karviné jsem pomáhal jako komunální politik. Nyní využívám všech prostředků, které jsou mi dostupné z pozice poslance, pro pomoc městu a kraji. V Poslanecké sněmovně otevírám důležitá regionální témata a stojím při návrzích, které zde mohou opravdu pomoci. Snažím se přesvědčit a edukovat své kolegy nejen z poslaneckého klubu, ale z klubů celé vládní koalice a absolvuji schůzky a jednání i se členy vlády, na jejichž základě pak vznikají reálná opatření. Nechci, aby byl náš region na okraji.

4. Boj s dezinformacemi a hybridními hrozbami

Žijeme v době informační. Cokoliv, co si chceme a potřebujeme zjistit, máme doslova na dosah ruky. S novými příležitostmi ale také vyvstávají nové výzvy. Jednou z takových výzev jsou právě hybridní hrozby a dezinformace, které nelze jednoduše označit za „hospodské řeči“ a nevěnovat jim pozornost. Právě naopak, pozornost jim musíme věnovat velmi vážnou. Jedná se totiž o lživé informace, které podrývají důvěru v samotný stát, mají za cíl rozštěpit a rozeštvát společnost a častokrát jsou financovány nepřátelskými mocnostmi. Reálně se tedy nejedná o nějaké nedorozumění či zlomyslnost, ale o zbraň.

Sociální sítě